top of page

PRIVACY POLICY

 

Dit is de privacyverklaring van Brave New World Conference. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Brave New World Conference.

 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

 

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens
 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Brave New World Conference. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

 

Brave New World Conference stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Brave New World Conference. 

Beeldmateriaal

Omdat we graag de evenementen van Brave New World Conference op beeld vast leggen maken we foto’s en filmen we sommige evenementen. Het is hierdoor mogelijk dat je herkenbaar op beeld vastgelegd wordt. Brave New World Conference verzameld beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en om online te verspreiden. Er zullen nooit herkenbaar bezoekers getoond worden op de fysieke promotiematerialen die Brave New World Conference verspreidt, het is wel mogelijk dat je herkenbaar te zien bent op een foto of in een filmpje. Brave New World Conference zal ervoor zorgen dat je persoonsgegevens nooit te relateren zijn aan de beelden die  Brave New World Conference online verspreidt.

Ontvangers

De gegevens die Brave New World Conference ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

Mailchimp. De nieuwsbrieven en informatieverstrekking rondom de programma’s van Brave New World Conference worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.  Je gegevens worden dan opgeslagen in een aparte lijst bestemd voor informatieverstrekking rondom het evenement dat je bezoekt.

Eventbrite

 

Als je een profiel aanmaakt bij het bestellen van een ticket worden de desbetreffende gegevens opgeslagen op de servers van Eventbrite.

Opslagperiode

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Brave New World Conference, maar nooit langer dan nodig is oor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Nieuwbrieven en informatieverstrekking rondom de programma’s van  Brave New World Conference.

 

Jouw e-mailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

 

Jouw rechten

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Brave New World Conference vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar contact@bravenewworld.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Brave New World Conference. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail. Voor overige rectificaties kun je contact opnemen met contact@bravenewworld.nl via e-mail.

 

Recht op overdracht

 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Brave New World Conference opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Brave New World Conference al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op wissen van gegevens


Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Brave New World Conference vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht


Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Brave New World Conference niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)


Wil jij niet dat Brave New World Conference jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Plichten


Brave New World Conference verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Brave New World Conference via mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan Brave New World Conference de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Brave New World Conference met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Brave New World Conference behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Brave New World Conference dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Brave New World Conference te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op – contact@bravenewworld.nl

bottom of page